MAGYARORSZÁGI JAPÁN TEA EGYESÜLET

Célunk a japán teaceremónia magyarországi megismertetése, bemutatása, tanítása, ezen keresztül a magyar és a japán nép barátságának elmélyítése.

A tea útja, a chadō (茶道)

A hosszú évszázadokon keresztül formalizálódó zöldtea-fogyasztás Japánban a 16. században egy új művészeti ág, a japán teaművészet megszületéséhez vezetett.

A több mint 400 éves hagyománnyal rendelkező tea művészet nem csupán a japán tradicionális művészetek összefoglaló művészete, de rögzíti az elmúlt korok etikettjét, s mindeközben folyamatosan igazodva a jelen korok sajátosságaihoz időről időre újabb teakészítési módokkal, teaeszköztípusokkal gazdagodik.

Ez biztosítja a művészet hagyományőrző szerepén túlmenően a jelen kor kihívásainak, változásainak való megfelelést, így a művészet mindenkori létjogosultságát, életképességét. A művészet összetettségét, filozófiai mélységét megérteni, elsajátítani egy hosszú, de csodálatos Út.

urasenke tankokai magyarországi japán teaegyesület

Szeretnéd kipróbálni?

Nálunk megteheted!

A művészet tanulása, gyakorlása, a teaművészet útján való járás formálja a művészetet gyakorló személy mozgásától kezdve, a gondolkodásmódján keresztül, az emberekhez és a természethez fűződő viszonyát. Megtanít látni, hallani, érezni természeti jelenségeket, embertársaink igényeit, a körülöttünk szüntelenül jelen lévő szépséget.

Az Urasenke teaiskola magyarországi tagozata 2005 óta aktív és meghatározó szereplője azoknak a rendezvényeknek és mozgalmaknak, amelyeknek célja a japán tradicionális művészeteket megismertetni a magyar emberekkel.

Évi több tucat nagyközönség előtti megjelenésünk (bemutatók, előadások, workshopok) ellenére fő tevékenységünk a japán teaművészet elsajátítása iránt érdeklődők oktatása, számukra az élethosszig tartó tanulás-, valamint a teaművészet közösségben való megélési lehetőségének biztosítása. A csoportunk által szervezett tanfolyamok, gyakorlások többek között lehetőséget adnak a teaművészet szigorú szabályainak, a kimonóban történő mozgásformának, az alapvető teakészítési módoknak, továbbá a vendégszerep különböző formáinak elsajátítása mellett a művészetünket alapjaiban meghatározó etikett megismerésére is.

magyarországi japán teaegyesület tanfolyam

Látogass el rendezvényeink, worksopjaink egyikére!

 

Külsős rendezvényeink során nem kevesebb a célunk, mint a teaművészet csodálatos, nyugalmat árasztó légkörének megteremtése révén egy időre kiszakítani vendégeinket mindennapi életük menetéből, hogy egy különleges miliőben, életre szóló élményt jelentő vendéglátásban részesülhessenek. Nézeteink szerint, a japán teaművészet gyakorlása, megtapasztalása mindenki számára lehetőséget ad egy saját önkifejezési mód és egy rendkívül különleges vendéglátási technika megismerésére.

Olyan utat mutat, mely merőben új dimenzióba helyezi az emberi kapcsolatokat, a vendéglátás során megteremthető értékek tárházát. Hitünk szerint márpedig ezek egyetemes értékek!

magyarország teaegyesület bemutató